Clematis dioscoreifolia by Joe A. MacGown

Clematis dioscoreifolia